creació, edició i producció

Tot el procés en un sol cop de click

imatge fixa

Fotografia, edició fotogràfica, àlbums

imatge en moviment

Vídeo, DVD, Youtube, Vimeo

imatge a la xarxa

Edició web, infografia, hosting

solucions audiovisuals

solucions audiovisuals

per aconseguir l'éxit desitjat

treballs realitzats

DVD

DVD

YOUTUBE, VIMEO

Web site

Web site

WORDPRESS - WIX

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

RETOC DIGITAL - PHOTOSHOP

una feina passional